Zaaksysteem.nl is een SaaS-oplossing die als dienst wordt geleverd. Voor het leveren van de dienst zijn wij, net als elke andere SaaS-dienst, sterk afhankelijk van de hostingprovider. De hostingprovider biedt de technische infrastructuur aan die nodig is om de oplossing aan te bieden. De afgelopen maanden heeft onze hostingprovider meerdere storingen gehad dieĀ  invloed hadden op het leveren van Zaaksysteem.nl als dienst. Hoewel dit in de meeste gevallen binnen de afgesproken norm van de Service Level Agreement is, zijn wij ons ervan bewust dat dit heel vervelend is en tot vragen leidt.

Om dergelijke verstoringen in de toekomst te voorkomen, hebben wij intensief contact gehad met onze hostingprovider. Uiteindelijk hebben wij moeten vaststellen dat de huidige hostingprovider onvoldoende kan voldoen aan onze eisen en wensen. Om die reden hebben wij in april dit jaar besloten om gebruik te maken van een andere hostingprovider. Om maximale kwaliteit te kunnen leveren, hebben wij gekozen voor Amazon Web Services vanuit Frankfurt.

Met deze keuze zijn wij er helaas nog niet. Alvorens wij de dienst volledig kunnen aanbieden via onze nieuwe hostingprovider, moet er een complexe migratie worden uitgevoerd. Omdat een dergelijke migratie niet allerdaags is, hebben wij een externe Cloudexpert geworven om deze migratie voor ons te begeleiden. Deze Cloudexpert is samen met onze engineers in juni daadwerkelijk gestart met het migratieproject, waarbij wij als doel hebben gesteld dat deze einde van 2019 volledig is afgerond.

Onderstaand zijn de verschillende (deel)projecten benoemd die opgeleverd moeten worden om te spreken van een afgeronde migratie. Het overzicht geeft een visuele indicatie van de voortgang. Daaronder wordt een korte toelichting gegeven op het deelproject met een verwijzing naar een inhoudelijke pagina indien van toepassing.

Ontwikkel- en testomgevingen
100%
Interne omgevingen
100%
Firewall klanten
100%
DNS en DNSSEC
100%
PRD Private omgevingen
2/2 omgevingen 100%
PRD Overheidsomgevingen
38/38 omgevingen 100%
Bestanden
100%
BAG koppelingen
100%
E-mail
50%
Softwarewijzigingen (performance)
75%
Rapportages
30%
Amazon FAQ
100%

Dit betreft het migreren van de interne test- en ontwikkelomgevingen van Mintlab.

Dit betreft de migratie van de interne omgevingen van Mintlab die voor productie worden gebruikt.

Dit betreft de benodigde instellingen in de firewall die door de klant wordt gebruikt en beheerd. Deze instellingen zijn nodig voor diensten waarbij de oplossing verkeer naar interne diensten gebruikt, bijvoorbeeld een bevraging voor persoonsgegevens.

Dit betreft de benodigde instellingen die in de DNS moeten worden doorgevoerd. Verwijzingen naar diensten van het zaaksysteem, maar met name de dienst die wordt gebruikt voor de inkomende e-mail.

Op dit moment zijn er nog steeds klanten die de benodigde wijzigingen niet hebben doorgevoerd en gebruikmaken van het oude platform voor het e-mailverkeer.

Dit betreft de migratie van de omgevingen van private klanten die voor productiedoeleinden worden gebruikt (ook wel de commerciele cloud genoemd).

Dit betreft de migratie van omgevingen die door overheidsorganisaties voor productiedoeleinden worden gebruikt.

Dit betreft het migreren van alle bestanden (documenten) die gebruikt worden binnen productie. Nieuwe bestanden worden direct in het nieuwe platform opgeslagen. De overige documenten worden gefaseerd gemigreerd.

De BAG is een specifieke dienst beschikbaar voor omgevingen binnen het platform. Deze dienst wordt op dit moment nog vanaf het oude platform aangeboden en dient gemigreerd te worden naar het nieuwe platform.

De technische infrastructuur van het nieuwe platform werkt uitstekend. Helaas is wel vastgesteld dat de combinatie van het nieuwe platform en de software van Zaaksysteem.nl op een andere manier werkt waardoor een aantal knelpunten naar voren is gekomen en voorkomen dat het platform optimaal gebruikt kan worden.

Het ontwikkelteam is sinds december aan de slag om de software op diverse plekken aan te passen zodat deze beter functioneert in combinatie met het nieuwe platform. Deze softwarewijzigingen horen bij het project alvorens de migraties succesvol kan worden afgerond.

Zaaksysteem.nl maakt gebruik van een groot aantal geautomatiseerde rapportages. Een groot deel van deze rapportages moet helaas opnieuw ontwikkeld worden om goed inzicht te krijgen in het functioneren van het platform en de oplossing als geheel. Denk hierbij o.a. aan de rapportage waarmee de 100 belangrijkste handelingen worden gemeten.

Met de keuze voor Amazon Web Services (AWS) vervullen wij wederom de rol van pioneer binnen de overheidsmarkt. Diverse organisaties hebben hier vragen over, mede in verband met de geldende wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens.

Binnen deze FAQ zijn de vragen die leven binnen de community verzameld en worden deze beantwoord en voorzien van achtergrondinformatie indien nodig.

Ga naar de FAQ