Zaaksysteem.nl is een SaaS-oplossing die als dienst wordt geleverd. Voor het leveren van de dienst zijn wij, net als elke andere SaaS-dienst, sterk afhankelijk van de hostingprovider. De hostingprovider biedt de technische infrastructuur aan die nodig is om de oplossing aan te bieden. De afgelopen maanden heeft onze hostingprovider meerdere storingen gehad die  invloed hadden op het leveren van Zaaksysteem.nl als dienst. Hoewel dit in de meeste gevallen binnen de afgesproken norm van de Service Level Agreement is, zijn wij ons ervan bewust dat dit heel vervelend is en tot vragen leidt.

Om dergelijke verstoringen in de toekomst te voorkomen, hebben wij intensief contact gehad met onze hostingprovider. Uiteindelijk hebben wij moeten vaststellen dat de huidige hostingprovider onvoldoende kan voldoen aan onze eisen en wensen. Om die reden hebben wij in april dit jaar besloten om gebruik te maken van een andere hostingprovider. Om maximale kwaliteit te kunnen leveren, hebben wij gekozen voor Amazon Web Services vanuit Frankfurt.

Met deze keuze zijn wij er helaas nog niet. Alvorens wij de dienst volledig kunnen aanbieden via onze nieuwe hostingprovider, moet er een complexe migratie worden uitgevoerd. Omdat een dergelijke migratie niet allerdaags is, hebben wij een externe Cloudexpert geworven om deze migratie voor ons te begeleiden. Deze Cloudexpert is samen met onze engineers in juni daadwerkelijk gestart met het migratieproject, waarbij wij als doel hebben gesteld dat deze einde van 2019 volledig is afgerond.

Wat moet functioneel beheer organiseren?
Om de migratie een succes te laten zijn, moet een aantal wijzigingen worden doorgevoerd door technisch beheer:

  1. Instellingen firewall
    Veel organisaties hebben de firewall zodanig ingericht dat er voor inkomend verkeer beperkt toegang is. De instellingen van de firewall moeten worden aangepast zodat de nieuwe omgevingen toegang hebben tot systemen waarmee gekoppeld is. Op de Community-pagina is te vinden welke IP adressen dit zijn.
  2. DNS-wijziging
    Om het e-mail-verkeer correct te laten functioneren, zijn instellingen nodig in de DNS. De functioneel beheerder ontvangt hiervoor een instructie zodra dit van toepassing is.