Zaaksysteem.nl is een oplossing die continu wordt verbeterd en vernieuwd door het ontwikkelteam op basis van Scrum, een methodiek voor Agile softwareontwikkeling. Door de toepassing van Scrum wordt er elke twee weken werkende software opgeleverd en kunnen we snel inspelen op actuele ontwikkelingen. Om aan de voorkant inzicht te geven in de doelen die we willen behalen en de ontwikkelingen die hier aan bijdragen, hebben we onze Roadmap via deze website beschikbaar gesteld.

De huidige Roadmap is een verzameling van de projecten die de twee ontwikkelteams van Zaaksysteem.nl aan het uitvoeren zijn. Grofweg gezegd:

Team 1: werkt aan nieuwe functionaliteiten op basis van de huidige codebase

Team 2: werkt aan nieuwe functionaliteiten op basis van nieuwe technieken 

Dat houdt in de praktijk aan dat we per wijziging kijken of het op basis van de nieuwe technieken kan of geïntegreerd moet worden in de huidige codebase.

 

Team 1 houdt zich bezig met bugfixes en het integreren van nieuwe wensen.

Betrokkenen overnemen naar deelzaken
Opgeleverd 100%
Reden toewijzing in magicstring
Opgeleverd 100%
Geen documenten en feedback vanaf de PIP bij afgehandelde zaken (klein onderdeel tbv de communicatiemodule en informatie voor afgehandelde zaken)
In ontwikkeling 50%

Een aantal verbeteringen met betrekking tot de vooringevulde aanvrager;
1. Het niet meer mogelijk maken van het invullen/wijzigen van de contactgegevens van de vooringevulde aanvrager;
2. Een regelvoorwaarde ‘Als aanvrager is vooringevulde aanvrager’;
3. Feedback richting de behandelaar als hij/zij wil mailen naar ‘De aanvrager’.

Doorlooptijd: 4 weken

Met deze functionele uitbreiding wordt een nieuwe systeemrol onderdeel van de oplossing. Deze rol ‘Externe behandelaar’ bevat de autorisatie om gebruik te maken van het zaaksysteem in een beperkte vorm. De rol krijgt een dashboard, kan zaken behandelen, maar heeft geen autorisaties om te zoeken naar persoonsgegevens en mist een aantal andere onderdelen van de oplossing. Het doel van deze rol is dat gebruikers die deze rol hebben, toegang hebben tot een of meerdere zaken.

Doorlooptijd: 4 tot 6 weken

Specificatiedocument 

Specificatiedocument

Team 2 houdt zich bezig met bugfixes en het integreren van nieuwe wensen.

Catalogus
Opgeleverd 100%
Communicatie- module
In ontwikkeling 30%

Met deze softwarewijziging wordt de huidige checklist uitgebreid met functionaliteiten zodat deze kan worden gebruikt als een takenlijst. Hierbij wordt het mogelijk om meer gegevens te registreren bij een taak, deze een deadline te geven en toe te wijzen aan een andere behandelaar.

Specificaties