Hoe performed het Zaaksysteem? Om dat inzichtelijk te maken worden de meest gebruikte acties op ons platform gemeten. De resultaten zijn de metingen van de afgelopen donderdag tussen 08:00 en 12:00 (dan is er het meeste verkeer). De resultaten worden elke donderdag om 12:15 automatisch bijgewerkt. Doel (conform SLA) is dat 90% van de acties onder de 3 seconden uitgevoerd wordt. Vandaar dat de eerste meting weergeeft hoe het Zaaksysteem in z’n algemeen performed:

 

 

Naast de algemene performance is het ook goed om individuele acties te meten zodat bewust gestuurd kan worden op eventuele knelpunten. De meest relevante acties die we kunnen meten worden hieronder weergegeven: