Vanaf de eerste uitbreidingen en verbeteringen van Zaaksysteem.nl hebben veel functioneel beheerders en informatiemanagers geholpen om er een succes van te maken. Zoals verwacht, hebben we ook nu veel reacties ontvangen van functioneel beheerders en informatiemanagers die graag willen bijdragen om de resultaten van het project Groot Onderhoud zo optimaal mogelijk te implementeren binnen hun organisatie. Er is een aantal manieren waarom wij jullie hulkp goed kunnen gebruiken!

Feedback plaatsen

We doen ons best om alle belangrijke berichten over de projecten op deze projectpagina te plaatsen. Reageer en laat ons weten wat de effecten zijn!

Zaaktypecheck

Heb je de randjes van het zaaksysteem opgezocht met je zaaktype? Neem contact op met Support om een kwaliteitscheck te laten doen van je zaaktype.

Sprintafsluiting bijwonen

Elke twee weken wordt de sprint afgesloten met een presentatie van de laatste ontwikkelen. Kom langs en bekijk zelf hoe ver we zijn en wat de impact is!

Beheeroverleg bijwonen

Periodiek organiseert de gebruikersvereniging een overleg voor functioneel beheerders. Bij elk overleg geven we een korte update over de ontwikkelingen.

Stem je planning af

Worden er nieuwe zaaktypen in productie genomen of maak je gebruik van nieuwe functionaliteiten? Stem je planning af op grote wijzingen van de software.

Stuur wat lekkers

Het ontwikkelteam kan soms wel een extra suikershot gebruiken om de planning te halen. Een stukje taart of zakje snoep mag altijd worden opgestuurd.