Zaaksysteem.nl is een oplossing die continu wordt verbeterd en vernieuwd door het ontwikkelteam op basis van Scrum, een methodiek voor Agile softwareontwikkeling. Door de toepassing van Scrum wordt er elke twee weken werkende software opgeleverd en kunnen we snel inspelen op actuele ontwikkelingen. Om aan de voorkant inzicht te geven in de doelen die we willen behalen en de ontwikkelingen die hier aan bijdragen, hebben we onze Roadmap via deze website beschikbaar gesteld.

De huidige Roadmap is een verzameling van meerdere ontwikkelstromen die spelen. Zo is er in 2018 een aantal projecten gestart voor Groot Onderhoud, zijn er projecten gestart de verdere modernisering van de oplossing en zijn er diverse wijzigingsverzoeken vanuit de community. We verwachten dat op termijn de verschillende stromen naar elkaar toe zullen groeien zodat er met een enkelvoudige roadmap zal worden gewerkt.

Zaaksysteem.nl heeft in samenwerking met de community 7 acties geselecteerd die wel een performanceverbetering kunnen gebruiken. In deze kolom de acties en de status. Daarnaast vind je in dit overzicht ook de twee grootste aanpassingen uit het Split-Brain project (kenmerken opslaan en aanmaken zaak via de plusknop). 

Kenmerken opslaan
In productie 100%
Aanmaken zaak via de plusknop
In productie 100%
Openen uitgebreid zoeken
In productie 100%
Openen van een document
In productie 100%
Uploaden van een document
In productie 100%
Zaak in behandeling nemen
In productie 100%
Zaak afronden
Releasebaar 100%
Document aanmaken obv een sjabloon
Releasebaar 100%
Relatie tabblad openen
In ontwikkeling 0%

Deze verzameling van projecten is bedoeld om bestaande onderdelen van het zaaksysteem zowel technisch als functioneel te moderniseren. Doel is om deze projecten zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen vanuit de community.

Catalogus
In ontwikkeling 80%

Catalogus

De catalogus wordt geheel vernieuwd. 

Startdatum 11 februari

Opleverdatum: onbekend

Specificatiedocument volgt.

Specificatiedocument volgt.

Specificatiedocument volgt.

Specificatiedocument volgt.

Specificatiedocument volgt.

Specificatiedocument volgt.

Naast het gezamenlijk verbeteren en moderniseren van de oplossing blijft er de mogelijkheid om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen voor individuele organisaties of samenwerkingen daarvan.

Email preview
In ontwikkeling 0%

Met deze softwarewijziging wordt het mogelijk om betrokkenen automatisch over te nemen naar deelzaken.

Doorlooptijd: 2 weken

Als een medewerker een zaak weigert of aan iemand anders toekent, kun je een reden invullen. Deze reden komt op de tijdlijn van de zaak te staan. Als aanvulling daarop wil je deze reden meesturen in de mail naar de behandelaar, hiervoor is een magicstring nodig. Met dit wijzigingsverzoek wordt er een magicstring toegevoegd voor de reden, zodat deze gebruikt kan worden in een mail.

Doorlooptijd: 2 dagen

Het sturen van een notificatie naar de behandelaar als er een contactmoment

of notitie wordt toegevoegd aan het contactdossier van de behandelaar door

iemand anders dan de behandelaar zelf.

Doorlooptijd: 2 dagen

Een aantal verbeteringen met betrekking tot de vooringevulde aanvrager;
1. Het niet meer mogelijk maken van het invullen/wijzigen van de contactgegevens van de vooringevulde aanvrager;
2. Een regelvoorwaarde ‘Als aanvrager is vooringevulde aanvrager’;
3. Feedback richting de behandelaar als hij/zij wil mailen naar ‘De aanvrager’.

Doorlooptijd: 4 weken

Met deze softwarewijziging komt er een nieuwe plek in het zaakdossier waar inkomende en uitgaande e-mails worden verwerkt. Daarnaast wordt het mogelijk om e-mails te kunnen beantwoorden vanuit het Zaaksysteem. Voor meer informatie: zie het specificatiedocument.

Doorlooptijd: 7 weken

Met deze softwarewijziging wordt het mogelijk gemaakt om een medewerker als betrokkene toe te voegen.

Doorlooptijd: 3 weken

Met dit wijzigingsverzoek wordt het mogelijk om de velden ‘Omschrijving’ en ‘Startdatum’ uit StUF-ZKN berichten te mappen aan kenmerken in de zaak.

Scope: 1 kenmerk voor ‘Omschrijving’ (dus niet een kenmerk per zaaktype) en 1 kenmerk voor de ‘Startdatum (dus niet een kenmerk per zaaktype)

Doorlooptijd: 1 week

Uitbreiding gegevensmagazijn met telefoonnummer, e-mailadres en interne notitie

Doorlooptijd: 3 dagen