Zaaksysteem.nl is een oplossing die continu wordt verbeterd en vernieuwd door het ontwikkelteam op basis van Scrum, een methodiek voor Agile softwareontwikkeling. Door de toepassing van Scrum wordt er elke twee weken werkende software opgeleverd en kunnen we snel inspelen op actuele ontwikkelingen. Om aan de voorkant inzicht te geven in de doelen die we willen behalen en de ontwikkelingen die hier aan bijdragen, hebben we onze Roadmap via deze website beschikbaar gesteld.

De huidige Roadmap is een verzameling van meerdere ontwikkelstromen die spelen. Zo is er in 2018 een aantal projecten gestart voor Groot Onderhoud, zijn er projecten gestart de verdere modernisering van de oplossing en zijn er diverse wijzigingsverzoeken vanuit de community. We verwachten dat op termijn de verschillende stromen naar elkaar toe zullen groeien zodat er met een enkelvoudige roadmap zal worden gewerkt.

Deze verzameling van projecten (voorheen Groot Onderhoud) zijn bedoeld om de prestaties van de oplossing te verbeteren en wordt in samenwerking met de gebruikersvereniging uitgevoerd.

Platformwijzigingen
Opgeleverd 100%
Opslaan van kenmerken
Wordt getest 95%
Openen van zaak
Wordt getest 95%
Diverse beheeracties
In ontwikkeling 80%

Platformwijzigingen

Er zijn een aantal wijzigingen op het platform gedaan om de performance te verbeteren. Zie de community voor meer informatie.

Start: juli 2018

Openen van een zaak en opslaan van kenmerken

De calls voor het opslaan van kenmerken en het openen van een zaak zijn versneld. Hiermee zal de eindgebruiker het Zaaksysteem sneller ervaren. De aanpassingen worden uitvoerig getest.

Start: november 2018

Verwachte oplevering: februari 2019.

Diverse beheeracties

De beheeracties: afhandeldatum wijzigen, startdatum wijzigen, opschorten en hervatten worden versneld zodat beheerders een betere performance ervaren. 

Start: 31-12-2018

Verwachte oplevering: onbekend

Met deze aanpassing wordt het aanmaken van een zaak versneld. Zowel via de webformulieren en koppelingen als intern.

Het ophogen van een fase wordt met dit project versneld.

In het zaakdossier zijn er aantal zaakacties die wat langer duren dan gewenst.

Met dit project worden deze acties versneld.

Er worden een aantal softwarewijzigingsverzoeken doorgevoerd waardoor achtergrondtaken sneller afgehandeld worden.

Deze verzameling van projecten is bedoeld om bestaande onderdelen van het zaaksysteem zowel technisch als functioneel te moderniseren. Doel is om deze projecten zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen vanuit de community.

Nieuwe basis frontend
Opgeleverd 100%
Nieuwe basis beheer
Opgeleverd 100%
Configuratiescherm
Opgeleverd 100%
Logboek
Opgeleverd 100%
Catalogus
In ontwikkeling 10%

Nieuwe basis frontend

De nieuwe basis voor de frontend is alles wat nodig is om de hele frontend van het Zaaksysteem te kunnen vernieuwen. Een technische onderlaag wat er voor zorgt dat aanpassingen (ook op lange termijn) eenvoudig kunnen worden doorgevoerd.

Start: Q1 2018

Nieuwe basis beheer

Om de beheerkant van het Zaaksysteem te kunnen vernieuwen is de beheerkant van het Zaaksysteem losgetrokken van de behandelkant. 

De nieuwe lay-out bevat een nieuw menu , met daarin de bestaande beheeronderdelen (standaard wordt de catalogus geopend). Aan de beheeronderdelen zelf (zowel qua lay-out als functionaliteiten) is niks veranderd.

Start: juli 2018

Oplevering: 8 januari

Opleverdocumentatie 

Configuratiescherm en logboek

Het configuratiescherm en het logboek worden in een nieuw jasje gestoken.

Opleverdocumentatie configuratiescherm

Opleverdatum: 15-01

Opleverdatum logboek: 29-01

Catalogus

De catalogus wordt geheel vernieuwd. 

Startdatum 11 februari

Opleverdatum: onbekend

Met deze wijziging wordt het mogelijk voor beheerders om de afhandeldatum van een zaak te wijzigen.

Met deze uitbreiding wordt het mogelijk om ook personen zonder adres toe te staan in het Zaaksysteem.

Met deze softwarewijziging worden de mailsjablonen binnen het zaaksysteem voorzien van een preview optie, zodat de behandelaar de inhoud van de mail kan inzien voordat deze verzonden wordt.

Met deze softwarewijziging wordt het mogelijk om betrokkenen automatisch over te nemen naar deelzaken.

Met deze wijziging wordt het mogelijk gemaakt om bij een StUF-ZKN koppeling een specifiek certificaat te gebruiken.

Als een medewerker een zaak weigert of aan iemand anders toekent, kun je een reden invullen. Deze reden komt op de tijdlijn van de zaak te staan. Als aanvulling daarop wil je deze reden meesturen in de mail naar de behandelaar, hiervoor is een magicstring nodig. Met dit wijzigingsverzoek wordt er een magicstring toegevoegd voor de reden, zodat deze gebruikt kan worden in een mail.

Naast het gezamenlijk verbeteren en moderniseren van de oplossing blijft er de mogelijkheid om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen voor individuele organisaties of samenwerkingen daarvan.

Met deze software wijzigingen worden de gegevens van de aanvrager binnen een zaak bijgewerkt als de gegevens wijzigen.

Doorlooptijd: 3 weken

Met deze uitbreiding wordt het mogelijk om ook personen zonder adres toe te staan in het Zaaksysteem.

Doorlooptijd: 1 week

Met deze softwarewijziging worden de mailsjablonen binnen het zaaksysteem voorzien van een preview optie, zodat de behandelaar de inhoud van de mail kan inzien voordat deze verzonden wordt.

Doorlooptijd: 2 weken

Met deze wijziging wordt het mogelijk voor beheerders om de afhandeldatum van een zaak te wijzigen.

Doorlooptijd: 3 dagen

Met deze softwarewijziging wordt het mogelijk om betrokkenen automatisch over te nemen naar deelzaken.

Doorlooptijd: 2 weken

Met deze wijziging wordt het mogelijk gemaakt om bij een StUF-ZKN koppeling een specifiek certificaat te gebruiken.

Doorlooptijd: 1 week

Als een medewerker een zaak weigert of aan iemand anders toekent, kun je een reden invullen. Deze reden komt op de tijdlijn van de zaak te staan. Als aanvulling daarop wil je deze reden meesturen in de mail naar de behandelaar, hiervoor is een magicstring nodig. Met dit wijzigingsverzoek wordt er een magicstring toegevoegd voor de reden, zodat deze gebruikt kan worden in een mail.

Doorlooptijd: 2 dagen

Het sturen van een notificatie naar de behandelaar als er een contactmoment

of notitie wordt toegevoegd aan het contactdossier van de behandelaar door

iemand anders dan de behandelaar zelf.

Doorlooptijd: 2 dagen

Een aantal verbeteringen met betrekking tot de vooringevulde aanvrager;
1. Het niet meer mogelijk maken van het invullen/wijzigen van de contactgegevens van de vooringevulde aanvrager;
2. Een regelvoorwaarde ‘Als aanvrager is vooringevulde aanvrager’;
3. Feedback richting de behandelaar als hij/zij wil mailen naar ‘De aanvrager’.

Doorlooptijd: 4 weken

Met deze softwarewijziging komt er een nieuwe plek in het zaakdossier waar inkomende en uitgaande e-mails worden verwerkt. Daarnaast wordt het mogelijk om e-mails te kunnen beantwoorden vanuit het Zaaksysteem. Voor meer informatie: zie het specificatiedocument.

Doorlooptijd: 7 weken

Met deze softwarewijziging wordt het mogelijk gemaakt om een medewerker als betrokkene toe te voegen.

Doorlooptijd: 3 weken

Met dit wijzigingsverzoek wordt het mogelijk om de velden ‘Omschrijving’ en ‘Startdatum’ uit StUF-ZKN berichten te mappen aan kenmerken in de zaak.

Scope: 1 kenmerk voor ‘Omschrijving’ (dus niet een kenmerk per zaaktype) en 1 kenmerk voor de ‘Startdatum (dus niet een kenmerk per zaaktype)

Doorlooptijd: 1 week

Uitbreiding gegevensmagazijn met telefoonnummer, e-mailadres en interne notitie

Doorlooptijd: 3 dagen